Futuralis Football Company wordt Futuralis Football Group

Futuralis Football Group (FFG) is de nieuwe naam van Futuralis Football Company, het voetbalbedrijf dat ruim twee jaar geleden is opgericht door Roderik van Kerkhof (CEO) en Johan Hansma (Directeur Voetbalzaken).

Behalve een nieuwe naam voor de holding ondergaat ook de opzet van de in Cuijk gevestigde onderneming enkele aanpassingen.

  • Dochtermaatschappij Futuralis Topscouting BV wordt Futuralis Football Transfers BV. De doelstelling, het bij elkaar brengen van clubs en spelers, blijft onveranderd. Maar naast scouting gaat het bedrijf zich nadrukkelijk bezighouden met het realiseren van transfers, zowel inkomende als uitgaande, en het voorbereiden van arbeidscontracten.
  • Bij Futuralis Consultancy BV verandert alleen de naam, het heet voortaan Futuralis Football Consultancy BV.  Dit bedrijf adviseert beleidsmakers, toezichthouders en investeerders bij voetbalclubs. Daaronder valt ook de samenwerking met NEC.
  • Bij Futuralis Players’ Agency BV, dat talentvolle spelers en trainers begeleidt, blijft alles bij het oude.